X

شرکت دارو سازی رامو فارمین از شرکت های تابعه گروه سرمایه گذاری شفا دارو میباشد. شرکت محیادارو افتخار همکاری با این شرکت را دارد که  از تولیدکنندگان بنام شربتهای دارویی بوده و می توان به جرات گفت که سبد متنوعی از محصولات شربت را دارا می باشد. بخش جامدات شرکت شامل قرص و کپسول می باشد. بسیاری از قرصهای تولیدی راموفارمین با نام برند وارد بازار دارویی کشور شده اند مانند: آزاتیوپرین با نام برند آزارام، کاربامازپین با نام برند کاربارام، لوودوپا سی و لوودوپا سی فورت با نامهای تجاری ال- دورام سی، ال دورام سی فورت و ..... و تعداد دیگری از محصولات راموفارمین با نام ژنریک در بازاردارویی کشور عرضه می گردد.

 وب سايت :
www.ramopharmin.com
 تلفن :
44536020- 021
 آدرس :
تهران،کیلومتر4جاده مخصوص کرج