X

شرکت داروسازی کوثر در سال ۱۳۵۳ تحت نام شیمیکوفارماسوتیکالز فعالیت خود را در زمینه تولید محصولات آنتی بیوتیکی خوراکی از گروه پنی سیلینی تحت لیسانس شرکت Beecham آغاز نمود. این شرکت سپس نام خود را به داروسازی کوثر تغییرداد و در حال حاضر یکی از ۵ تولید کننده ی برتر آنتی بیوتیک خوراکی در ایران است. محصولات فعلی این شـرکت شـامل پنی سیلینها و سفـالوسپورینهای خــوراکی می باشد .

شـرکت داروسازی کوثر عضو گروه دارویی «شرکت سرمایه گذاری کوثر-امين»است. این گروه همچنین شامل شرکت پخش مکتاف و شرکت داروسازی امین نیز می باشد.

 وب سايت :
www.cosarpharm.com
 تلفن :
  44920170- 021
 آدرس :
  تهران، کیلومتر 17 جاده قدیم کرج، خیابان داروگر